De stalker

Het verhaal gaat over pubers in een klein dorp. In de achttiende eeuw werden er nog mensen opgehangen aan de galg. Later werd er een huis gebouwd op de heuvel waar de galg stond en de doden begraven werden. De bouwheer verongelukte op een vreemde manier nog voordat hij het huis kon betrekken. Daarna werd het huis bewoond door een gezin dat uit het buitenland kwam en de geschiedenis van het huis niet kende. Hun zoontje van drie jaar viel uit het dakraam toen hij een kraai wou pakken en stierf. Het huis wordt bezocht door heel veel zwarte kraaien; sommigen geloven dat de geesten van de doden verder leven in de kraaien. Sindsdien is het huis nooit meer bewoond geweest, totdat Odette met haar ouders in het huis intrekt. Zij komen hier op de buiten wonen om het verdriet om hun gestorven zoontje te verwerken. Odette voelt zich schuldig aan de dood van haar broer. Zij krijgt hiervoor steun van een psychiater. Ze heeft last van nachtmerries en slaapwandelt. In het oude huis hoort zij vreemde geluiden en een kindje dat zijn mama zoekt … Op school vertelt Odette niks over haar situatie. Harm, een jongen uit haar klas, is gefascineerd door Odette omdat zij geen aandacht voor hem heeft. Hij stalkt haar en vertelt alles aan de klasgenoten. Dit heeft vreselijke gevolgen voor de rouwende Odette. Zij wil weten wie haar stalkt en organiseert een feestje. Met een list kan Odette de stalker ontmaskeren en ze vindt een verklaring voor al de vreemde gebeurtenissen en toevalligheden. Nu kan ze haar klasgenoten ook eindelijk over haar verdriet vertellen ... Vlot geschreven verhaal over een rouwend meisje bij het verlies van haar broertje en het onbegrip en achterdocht van de omgeving. Wie zoiets niet zelf meegemaakt heeft kan zich moeilijk inleven in de diepere gevoelens die dit teweeg brengt. De grappen van de stalker zijn misplaatst. Het onbegrip en de nieuwsgierigheid van de omgeving worden treffend weergegeven. Het is wel een beetje een eigenaardige combinatie van een geestenverhaal met een psychologische roman. De ontknoping van het eerste stelt teleur.