De Stad van Ingela

Het thema en het bijzonder grote formaat (40 op 30 cm) geven dit prentenboek een extra waarde om te gebruiken in groeps- of klasverband. Het thema 'De Stad' nodigt uit om vanuit dit boek een project uit te werken. Wat er zoal te zien of te beleven valt in een stad wordt hier telkens op een grote illustratie voorgesteld, zoals een bioscoop, een groep ouderen die petanque spelen, een fietser, een boekhandel, de haven, hondjes, een vliegveld, een kiosk, een hotel, politie, straatlantarens, een museum, een bouwplaats ... De opsomming is zoals de illustraties elkaar opvolgen en deze zijn niet systematisch geordend, precies zoals de indrukken van een stad op je afkomen als je er doorheen wandelt. De illustraties zijn best wel uitgebreid. Bijna alle elementen die typisch in een stad voorkomen zijn erin opgenomen. Aan de ene kant ziet men gebouwen en aan de andere kant mensen. Er is ook een zoekspel in opgenomen: op de schutbladen staan voorwerpen en mensen die je op de tekeningen kan terugvinden. Dit prentenboek geeft aandacht aan de woordenschat, bij de voorwerpen en de plaatsen in de stad staat telkens de juiste benaming geschreven. De illustraties geven een helder beeld van de diverse locaties. Alles is ordelijk statisch getekend. Het statische karakter valt vooral op bij de personen die allen eenzelfde stereotiepe expressie hebben. Diverse pastelkleuren komen retro over en stralen een zekere rust uit. Alleen de felroze kleur van de gezichten domineert net iets te veel en in combinatie met de strakke mimiek zijn het net poppetjes. De aparte statische tekenstijl en de retro kleuren hebben iets wat moeilijk te definiëren valt. Sommigen houden ervan en andere kijkers vinden het maar niets. Dit kijkboek kan een aanzet vormen tot creatieve projecten met als thema 'De stad'.