12+ | 2009
Lemniscaat
ISBN 978-90-477-0143-9
FICTIE , 192 p. , €15.95
gebonden
Vind dit boek in je bibliotheek!
waar in de bibliotheek
Lijst boekhandels
tweedehands boeken

De Rode Wolf

Germanië, 55 v.C. Caesar heeft zijn kamp opgeslagen bij de Rijn, op de grens van Gallië en Germanië. Rufus, zoon van een Romeinse patriciër, wordt als verspieder uitgestuurd in het Hercynische woud. Wanneer hij verdwaalt, wordt hij gevangen genomen door de Sugambriërs. Ze doden hem niet, want Rufus kan hun inlichtingen verschaffen over de plannen van Caesar. In Rome was Rufus bevriend met Ortwin, een Germaanse slaaf. Door hem heeft de Romein veel sympathie opgevat voor de Germaanse stammen. Uiteindelijk verraadt Rufus zijn volk en blijft bij de Germanen. Dit boek verscheen eerder in een beknopte versie onder de titel ‘Het Hercynische woud’ in de Kidsbibliotheek. Het onwaarschijnlijke verhaal wemelt van anachronismen, geleerddoenerij en fouten: paviljoen (voor: veldheerstent), aanliggen aan het ontbijt, stylo (voor: stylus, schrijfstift), bij Mithras (die god was in de eerste eeuw v.C. nog niet ingeburgerd), archeoloog (p. 134), gladius (in plaats van: zwaard), Moira (in plaats van Lot). Er is een nutteloze uitweiding over filosofie (p. 70).

Gonda Lesaffer
Romeinse Rijk