De peuters van juf Paula in de herfst en de winter

In dit kleine, kleurrijke boekje zijn vier herfst- en vier winterverhaaltjes opgenomen over de dagelijkse belevenissen van het groepje peuters onder leiding van juf Paula. De juf speelt in op wat de kinderen buiten zien en in elk seizoen zijn er andere spelletjes mogelijk. In de herfst maken ze een herfsttafel met bladeren en kastanjes, ze verven paddestoelen en knutselen een spin, maar ze kunnen ook als krokodillen door de klas zwemmen. In de winter mogen ze in de sneeuw spelen, ze knutselen voederhuisjes voor de vogels en als de verwarming kapot is, krijgen ze bezoek van de verwarmingsman. De peuters genieten, gaan op in alle nieuwe dingen en leren van alles dat ze krijgen aangereikt. Het lijkt een gezellige boel! Het zijn korte, duidelijke verhaaltjes met veel illustraties die weergeven wat er in de tekst staat. De kinderen hebben allemaal hetzelfde ronde kopje met meestal een zelfde glimlach. Er zit weinig expressie en variatie in het geheel. De gebruikte woordenschat is eenvoudig en de korte zinnen maken de verhalen gemakkelijk begrijpbaar. Het bijeenbrengen van twee seizoenen in één boekje doet een beetje gekuntseld aan. Waarom niet allemaal samen in één boek of een boekje voor elk seizoen apart?