De mondenboom

IDEEËN OM TONEEL TE SPELEN

Een speels boek met veel leuke ideeën om theater te beginnen spelen voor kinderen van acht jaar. Er worden verschillende invalshoeken aangeboden. Fotomateriaal zet aan tot imitaties en tot experimenteren; de fantasie wordt geprikkeld bij het kijken naar prenten; tekeningen van verklede poppetjes en voorwerpen vormen de inspiratiebron voor een nieuwe rol; via tekeningen wordt gewerkt rond gevoelens … kortom, de fantasie wordt op alle mogelijke manieren aangesproken. Het spelelement overweegt, maar er worden ook tips gegeven om zelf een scène op te zetten. Het is echt een boek waar je je door moet laten overspoelen om ermee aan de slag te gaan. Er staan ook drie echte dialogen in en een heel aantal zinnen die kunnen dienen als aanzet van een theaterstuk. Dit werd allemaal geschreven door Herwig De Weerdt. De teksten in het boek worden sterk ondersteund door de illustraties. Deze zijn vaak heel hip en ook erg speels. Er worden verschillende technieken gebruikt voor de illustraties, welke nauw aansluiten bij de invalhoeken van de tekst. De illustraties zijn vaak een inspiratiebron voor het theaterspel. De beelden zijn heel uitnodigend en krachtig. Het boek nodigt uit tot theaterspelen en er staan ook veel bruikbare tips in. Zouden kinderen er uit zichzelf mee aan de slag gaan of is het beter bruikbaar in groepsverband onder begeleiding van een volwassene? Er wordt wel veel vanuit beelden vertrokken maar naar het spel toe overweegt de taal toch. Wat meer aandacht voor het werken met het eigen lichaam zou dit boek nog aantrekkelijker maken. Het boek kwam tot stand naar een idee en met ondersteuning van de CANON Cultuurcel van het departement Onderwijs.