De meester van het scherpe zwaard

Haarlem, 1573. De stad geeft zich over aan de Spaanse troepen. Wat zal er gebeuren met de vrouwen die bijeengedreven worden in de Grote Kerk? Ursultje ontvlucht de kerk met Susanna, de dochter van de beul. Susanna schijnt te beschikken over magische krachten. Hierdoor kan zij samen met Ursultje, dochter van de herbergier, ontkomen. De meester van het scherpe zwaard, de beul, wijkt uit naar Alkmaar. Wellicht kan hij daar met zijn dochter een nieuw leven beginnen. De inname van Haarlem - een episode uit de Tachtigjarige oorlog - wordt hier op een spannende wijze naverteld. We vernemen ook heel wat over het leven van de beul. Wie oefende dat beroep uit? Wat waren de gevolgen voor hem en zijn familie? Een goed gedocumenteerd historisch verhaal.