De laatste pijl

Gelre, midden veertiende eeuw. Twee broers willen hertog worden. Reinoud, de oudste maar minst bekwame, volgt zijn vader op. De jongere Eduard, lieveling van zijn moeder, verjaagt zijn broer en wordt de nieuwe hertog van Gelre. Intussen strijden twee groepen edelen om de macht. De Heekerens steunen Reinoud, de Bronckhorsten kiezen de kant van Eduard. Reinoud wordt opgesloten in een burcht aan de IJsel. Eduard, verloofd met de jonge Catharina van Holland, wordt verliefd op de mooie Cunera. Hij laat haar ontvoeren en overbrengen naar zijn jachtslot op de Veluwe. De verloofde van Cunera zint op wraak. Wanneer de hertog van Gulik door de Brabanders wordt aangevallen, wil Eduard zijn zwager ontzetten. Zijn leger overwint, maar hij wordt dodelijk getroffen door een pijl. Cunera’s geliefde, Herman Leers, heeft zich gewroken. Intussen wordt de zieke Reinoud uit zijn gevangenis bevrijd. Hij overleeft nog drie maanden. Even heerst er vrede, daarna ontbrandt opnieuw de strijd tussen de vijandige edelen. In korte hoofdstukken evoceert Agave Kruijssen een turbulente episode uit de geschiedenis van onze noorderburen. Haar vertelstijl weet ons te boeien. Een kaartje met de burchten aan de IJssel situeert de gebeurtenissen.