De laatste kans op Kosmos

Dit avontuur is opgebouwd uit drie verhaallijnen die zich afspelen in het verleden, het heden en de toekomst.
In het verleden -1796 - vindt er een mijnramp plaats. Alexander von Humboldt wordt gered, maar achteraf blijkt zijn redder onvindbaar.
In het heden doet zich een vreemd fenomeen voor: de puppy van Ite is plots overleden en later blijkt dat de puppy op heel korte tijd oud is geworden en van ouderdom stierf.
In de toekomst zijn parameters intens bezig om te verhinderen dat in het verleden de geschiedenis zou gewijzigd worden. De parameters Kyra en Kenzo kunnen in de tijd reizen en proberen kost wat kost te verhinderen dat de saboteurs daarin zouden slagen. De saboteurs doen - in het verleden - meerdere pogingen om Alexander uit te schakelen. Alexander is een geniale wetenschapper en zijn oeuvre is van belang voor verdere ontdekkingen in de toekomst. Als de saboteurs in hun opzet slagen, vindt er - omdat de toekomst is veranderd - een ‘ruimtetijdsplitsing’ plaats. Dit zou een kosmische ramp veroorzaken. Kyra en Kenzo stellen alles in het werk om het verleden te behoeden voor belangrijke veranderingen. Zij schakelen hierbij de hulp in van drie vrienden: Ite, Hanne en Jens. Zij reizen mee naar het verleden. De saboteurs willen voorkomen dat Alexander von Humboldt zijn observaties neerschrijft. Alexander is met zijn vriend de bioloog op expeditie in Zuid-America. Zijn observaties zijn betekenisvol voor de toekomst omdat hij ontdekt dat alles in de kosmos onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Zo stelt hij vast dat het waterpeil in een groot meer een gevolg is van de landbouw. De indianen telen intensief maïs rond het meer en door het wegkappen van het woud is er een intensere verdamping met een daling van het waterpeil tot gevolg. In de toekomst volgt een raad alles op de voet om een allesvernietigende ramp te voorkomen. De ramp wordt voorkomen dankzij de samenwerking van Kyra, Kenzo en de drie jongeren.

Dit is slechts de grote structuur van dit verhaal. Via allerlei zijsporen in het scenario gebeurt er nog veel meer. Als lezer moet je alert blijven want het is best ingewikkeld. Bovendien komen er veel nieuwe elementen en complexe begrippen in voor. Op zich is het verhaal goed geschreven en kom je hier en daar wel iets interessant te weten over vroegere ontdekkingen. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de mens op de kosmos. Een minpunt aan dit boek is de complexiteit die eigenlijk niet nodig is. Het avontuur is niet echt af, vermoedelijk volgt een tweede deel. Goede lezers met veel interesse in sciencefiction en een ongebreidelde fantasie zullen plezier beleven aan dit avontuur.