De jongen die het wist

Eva Bal, vooral bekend als leading lady van jeugdige toneelgezelschappen, waagt zich voor het eerst aan een kinderboek. Een paar jaar geleden bewerkte zij Georges Simenons detectiveverhaal ‘Maigret à l’école’ tot een theatervoorstelling voor de jeugd (gespeeld door volwassenen). Het scenario herschreef zij nu tot een boek voor 10- à 12-jarigen dat lekker wegleest en de spanning erin houdt tot de laatste bladzijden. Wie is de ‘jongen’ die het wist en wat is ‘het’ nu precies dat hij wist? Hoofdpersoon Davie lokt Marcel en Jo, twee oud-klasgenoten, met een list naar hun vroegere school om de volledige waarheid te achterhalen omtrent een moord die tien jaar voordien gepleegd werd in het dorp. De jongens zaten destijds in het zesde leerjaar, bij de vader van Davie, die tegelijk schoolhoofd was. De onderwijzer werd opgepakt omdat de dorpsbewoners hem als de dader beschouwden en dat vermoeden bevestigd werd door het getuigenis van Marcel. Na twee weken gevangenis werd hij vrijgelaten bij gebrek aan bewijzen, maar wel gedwongen om te verhuizen. Davie weet dat de kroongetuige gelogen heeft, omdat die van op zijn plaats in de klas onmogelijk gezien kan hebben wat hij beweert gezien te hebben. Marcel beschermt iemand, daarvan is Davie overtuigd, en hij wil achterhalen wie en waarom. Een hele nacht duurt het eer het kluwen van vermoedens, vergissingen, achtergronden en motieven afdoende ontrafeld is. Door aandacht te besteden aan allerlei sociale mechanismen (achterdocht tegenover inwijkelingen, roddels, pesterijen, verdoken armoede, hypocrisie, opgelegde prestatiedruk enz.), zonder daarbij zwaar op de hand te worden, tilt de schrijfster haar verhaal op tot het niveau van de betere whodunit. In de psychologie van de personages verdiept zij zich echter niet. Het boek kreeg een zeer aantrekkelijke en uitnodigende kaft mee. Het werd bovendien rijkelijk geïllustreerd met leuke tekeningen in blauwtinten. De combinatie van vorm en inhoud verleent deze uitgave het potentieel om ook de minder fervente lezertjes over de streep te trekken … en de garantie dat ze nadien niet teleurgesteld worden in hun verwachting.