De grote ramp

'De grote ramp' werd geschreven door Patrick Lagrou, de auteur van de populaire serie 'Het dolfijnenkind'. Dit boek is meteen het eerste deel van een nieuwe reeks die gelanceerd wordt onder de titel 'De Klimaatreeks'. Inhoudelijk bouwt het boek verder op 'Het dolfijnenkind'. De hoofdpersonages uit die reeks hebben plaats gemaakt voor de volgende generatie. Dolfijnenkind Marijn is ondertussen vader geworden van Victoria, Yoram en Aisha. Vooral  de ondernemende Victoria staat nu op de voorgrond. Het verhaal begint met de begrafenis van Victoria’s overgrootmoeder, mama Louka. Zij was de oudste en meest wijze vrouw van Long Island, het eiland in de Bahama’s waar Marijn een groot stuk van zijn jeugd doorbracht en waar hij zich later vestigde met zijn gezin. Victoria voelt een bijzondere verbondenheid met mama Louka, ook over de dood heen. Het is alsof Mama Louka haar kracht en kennis aan het meisje heeft doorgegeven en haar blijft raad geven.
Veel tijd om de oude vrouw een waardig afscheid te bezorgen is er niet want het eiland wordt bedreigd door een superorkaan. Deze storm wordt de zwaarste die het eiland ooit heeft gekend en de gevolgen zijn verschrikkelijk. Niet alleen op Long Island wordt alles verwoest, de hele oostkust van Amerika is zwaar getroffen. Alleen al in New York vallen honderdduizenden slachtoffers. Victoria, Yoram en Aisha overleven de ramp maar hun verdere leven zal er totaal anders gaan uitzien en de vernietigende storm blijkt slechts het begin van veel meer ellende.
Het toekomstbeeld dat Lagrou hier tekent, is behoorlijk onheilspellend en zeker niet louter hypothetisch. De opwarming van de aarde die de mens zelf heeft uitgelokt en waartegen nauwelijks maatregelen worden genomen, heeft een niet meer te stuiten rampencaroussel tot gevolg: grote klimaatverschillen, extreme droogte én watersnood, voedseltekorten … De solidariteit onder de mensen vermindert zienderogen, zeker wanneer steeds meer ‘klimaatvluchtelingen’ leefbare oorden proberen op te zoeken.
Lagrou laat zien hoe de mens ervoor kan zorgen (en daar al ijverig mee bezig is) om de aarde in een hoog tempo onleefbaar te maken. 'De grote ramp' is een boek met een missie. De boodschap - red de aarde, nu het (misschien) nog niet te laat is - klinkt op elke pagina. Dit is meteen een van de minpunten van dit boek. De goede bedoelingen worden al te dik uitgesmeerd en het belerende vingertje is nooit ver weg. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de personages nauwelijks psychologisch worden uitgewerkt. Zij dienen enkel om de ecologische boodschap kracht bij te zetten en om de opeenvolgende gebeurtenissen mogelijk te maken. Victoria, Yoram en Aisha verliezen op korte tijd hun naaste familie en komen terecht in een totaal vreemde omgeving, maar over de emotionele problemen die dergelijke ingrijpende veranderingen tot gevolg moeten hebben, wordt nauwelijks gerept. Al even snel wordt heen gegleden over de manier waarop Victoria’s vriendje Robbe zijn ouders en huis moet achterlaten wanneer het noodlot opnieuw toeslaat. Dit komt de geloofwaardigheid van het verhaal beslist niet ten goede. Toch is 'De grote ramp' een spannend boek geworden met heel wat actie en avontuur. De onverwachte wending aan het einde waardoor het hele verhaal wordt gereduceerd tot een soort toekomstvisioen komt daarbij wel geforceerd over en ondermijnt  de waarschijnlijkheid van de plot.
Dat Lagrou geen groot stilist is, wordt ook in deze roman herhaaldelijk bevestigd. Dit uit zich niet enkel in de wat stereotiepe afwikkeling van de feiten en in het gebrek aan karaktertekening van de personages, maar ook in stijl en taalgebruik, met name in ongelukkige woordkeuzes en stroeve, hier en daar zelfs foutieve formuleringen.
Aan de goede bedoelingen van Patrick Lagrou kan niet worden getwijfeld. Hij toont zich oprecht bekommerd om de toekomst van de planeet. Deze reeks is zijn manier om kinderen (en volwassenen) te sensibiliseren voor de milieuproblematiek en het groeiende probleem van de opwarming van de aarde. Het is jammer dat het literaire niveau van het openingsdeel van de serie ondermaats blijft.