De Gouden Sleutel

Het verhaal van een heel kleine reus

Fernando woont met zijn vader Alfonso en de huishoudster Clara in een boerderij op het Portugese platteland. Ze leven er van de geiten die ze kweken. Het is vermoeiend werken, maar gelukkig doen ze het graag. Wanneer Fernando’s vader sterft, moet de jongen verhuizen naar de grote stad. Daar zullen zijn oom Ricardo, de broer van zijn vader, en tante Amalia voor hem zorgen. Clara kan met hem mee en wordt er aangeworven als kindermeisje van hun verwende zoontje, Bruno. Het leven in de stad staat in schril contrast met het leven op het platteland. Fernando woont nu wel in het mooiste en grootste huis. De manier waarop hij door zijn oom, tante en neefje behandeld wordt, mist elke vorm van hartelijkheid of warmte. Op de zolder vindt Fernando een kist waarin verkleedkleren voor een reus verborgen zitten. Het keukenpersoneel met wie Fernando en Clara een warme relatie hebben, vertelt toe hoe die daar kwamen. De kleren behoorden toe aan Fernando’s overgrootvader, Dom Carlos. Hij was destijds een eerbiedwaardige burgemeester voor wie de stedelingen veel ontzag hadden. Hij kreeg de bijnaam ‘reus’ en als ode aan hem maakte men een een reusachtige pop die ze bij elk stadsfeest achter de fanfare aandroegen. Zijn zoon, dom José, bleek niet dezelfde integriteit uit te stralen. Daardoor kwam het tot een breuk tussen hem en zijn echtgenote dona Gloria. Dom José bleef in de stad wonen met zijn zoon Ricardo. Dona Gloria trok naar het platteland met hun zoon Alfonso. Bruno, het verwende zoontje van Ricardo en Amalia heeft de negatieve eigenschappen van zijn grootvader en vader meegekregen. Fernando daarentegen is een evenbeeld van zijn zachtaardige grootmoeder en vader. Nu leven ze noodgedwongen in hetzelfde huis en bezoeken ze dezelfde school. Als blijkt dat Fernando het daar beter doet dan zijn neefje Bruno neemt de kille houding die zijn familie aanneemt een agressieve wending. Het wordt Fernando allemaal te veel. In zijn droom kruipt hij in de kleren van de reus en rekent hij af met het verleden van zijn familie. De gouden sleutel die hij op het sterfbed van zijn vader stiekem van zijn hals nam en sindsdien altijd meenam zorgt voor de redding die elke lezer al enige tijd had vermoed. De sleutel biedt immers de toegang tot het gebedenboek waarin zijn vader het testament verborg. Het is het testament dat geschreven werd door Fernando’s grootmoeder. Daarmee kunnen Fernando en Clara aantonen dat de geitenboerderij werkelijk Fernando’s eigendom is en komt er meteen een einde aan de kilte waarin ze tijdelijk hebben geleefd. De droom van de reus, die in het verhaal beschreven wordt, is gebaseerd op het sprookje ‘De egoïstische reus’ van Roald Dahl. Op sentimentele wijze werd de inhoud van dit sprookje verweven in de belevenissen van Fernando. Dit zou een meeslepend familiedrama kunnen voorstellen, mocht het minder voorspelbaar en met minder sentiment geschreven zijn.