De geïllustreerde dierenencyclopedie

Deze fascinerende dierenencyclopedie is een uitgebreid en goed gestuctureerd geheel dat een gedetailleerd overzicht brengt van de fauna op onze planeet. Na een algemene introductie van het dierenrijk en de leefgebieden, worden de dieren in vijf grote groepen ondergebracht. Eerst komen de zoogdieren aan bod, dan de vogels, reptielen, amfibieën, vissen en tenslotte de ongewervelden. Elk deel begint met een definitie en enkele algemeenheden over botstructuur en huidbedekking, leefgebied, habitat en dergelijke meer. Vervolgens komen verschillende soorten en de dieren zelf aan bod, waarvan er sommige zeer merkwaardig en andere heel gewoon zijn. Elke pagina bevat een overvloed aan spectaculair beeldmateriaal. Schitterende foto’s worden afgewisseld met interessante stukjes tekst en een heleboel boeiende weetjes. Diverse aspecten van het gedrag, de levensstijl en de biologie worden toegelicht. Origineel is de informatie over de bescherming van het dier indien het met uitsterven is bedreigd. Symbolen vertellen meer over de status, maar ook de levensduur, het leefgebied en de grootte van het dier in verhouding tot een volwassen man of hand worden door herkenbare symbolen weergegeven. Ondanks de veelheid aan informatie die op elke pagina terug te vinden is, wordt het nergens te druk of overvol. De bladspiegel wisselt van paginavullende foto’s met daarin kleinere beelden en tekst tot een soort fotografische opsomming van dieren van een bepaalde soort op een dubbele bladzijde. Achterin het boek staat een verklarende woordenlijst en een register. Dit prachtige naslagwerk is werkelijk een must-have voor elk kind om eindeloos in te gaan zitten neuzen.