De fantastische Max van Mars

Max van Mars is een buitengewoon bijzondere, buitenaardse jongen met maar één missie: het alledaagse leven op aarde leuker maken! Maar gaat hem dat lukken met zo’n vreselijk saaie, niet grappige man als meester Sterk? Het is de eerste dag van het nieuwe schooljaar en Max heeft er helemaal geen zin in. Wat hij de vorige jaren geleerd heeft, is hij gelukkig weer vergeten behalve deze drie dingen: 1. meisjes worden voorgetrokken; 2. schoolreisjes kunnen een ramp zijn; 3. voor gym kun je beter niet te veel je best doen. Het liefst van al vertoeft Max hele dagen in zijn schip. Voor andere mensen een gewone schuur maar voor Max de-plek-der-plekken. Omdat zijn ouders hem toch elke dag weer naar school sturen, zit er voor Max niets anders op dan het leven op school zo aangenaam mogelijk te maken. Het is te zeggen het leven van Max en zijn vrienden. Het leven van meester Sterk daarentegen ... Tja, die worstelt nu met het bijzondere gedrag van een jongen die beweert van Mars te komen. Op steun van Max' ouders hoeft die echter ook niet te rekenen, daar heeft Max voor gezorgd.

Een hilarisch verhaal over een jongen die weigert zich te schikken naar ‘de norm’. Liever huppelt hij door het leven vol fantasie en grapjes. Ongetwijfeld zullen heel wat kinderen wensen zo’n Max in de klas te hebben. Of misschien raken er na het lezen van dit boek wel enkelen geïnspireerd. Oh, gruwel voor de juf of meester! In het boek vind je heel wat kleine illustraties terug. Regelmatig wordt er een illustratie getoond van een halve pagina groot en de schutbladen blijven ook niet onbenut. Alle illustraties lijken schetsen van de hand van Max. Op een vlotte en supergrappige manier vertelt Yvonne Jagtenberg dit heerlijke verhaal dat is opgebouwd uit korte hoofdstukken met leuke titels. In de tekst is er nog voldoende witruimte en de zinnen zijn niet lang. Daardoor kan zeker ook de minder vlotte lezer van dit verhaal genieten. Een topper!