De droomvilla

Vincent heeft een probleem: Milan pest hem altijd op het voetbal. Daardoor kan Vincent niet meer slapen en heeft hij steeds nachtmerries. Op een ochtend vertrekt hij met tegenzin naar de voetbaltraining. Eenmaal buiten merkt Vincent plots dat alles veranderd is. Hij herkent niets meer. In deze nieuwe, vreemde wereld ontmoet hij Mosse, een vreemd, zwevend wezen. Mosse brengt Vincent naar een grote woonst. Daar ontmoet hij Husseklus, Kwiebe en Valma. Vincent komt te weten dat hij zich in het droomheelal bevindt en dat de vier wezens zijn droomgevers zijn. De woonst waar ze zich in bevinden, is Vincents persoonlijke droomvilla. De droomgevers willen Vincent helpen om van zijn nachtmerries af te raken. Hij zal een oude, een ongeboren en een driesterrendroom moeten dromen. Daarvoor moet hij natuurlijk zijn angsten onder ogen zien en overwinnen. Lukt dit niet, dan zal Vincent nooit meer kunnen dromen want dan verdwijnt zijn villa en de vier wezens. De tekeningen bij dit fantasievolle verhaal zijn sober, donker en heel toepasselijk als sfeerschepper. Het onderwerp 'nachtmerries' wordt op een originele manier benaderd. Soms gaat het er heel technisch aan toe of wordt het echt surrealistisch. Dit bemoeilijkt de inleving in het verhaal, dan onnodig ingewikkeldgemaakt wordt. De opstap naar deze 'droomwereld' ligt te hoog. De schrijfstijl heeft bovendien niks bijzonders.