De dromenjager

De Dromenjager' bundelt zestien gedichten in drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat vijf gedichten voor kleuters (onderbouw). De laatste twee hoofdstukken bundelen elf gedichten voor leerlingen van de lagere school (middenbouw en bovenbouw). Het codewoord voor deze bundel lijkt wel 'herkenbaarheid'. Stuk voor stuk sluiten de gedichten aan bij de leef- en ervaringswereld van de leeftijdsgroep waarvoor ze bedoeld zijn. Leerkrachten zullen dit boekje zeker kunnen gebruiken in hun klaspraktijk. Ritme en metrum kloppen in de gedichten voor de jongste groep kinderen, bovendien rijmen ze ook. Haast alle gedichten uit deze bundel zijn geschikt voor voordracht- of dramalessen. Maar de schoonheid en verscheidenheid van de Nederlandse taal wordt niet echt bespeeld. Het titelgedicht 'De Dromenjager' komt nog het meest in de buurt van echte poëzie.