De Chinese nachtegaal

Dit klassieke sprookje van Hans Christian Andersen wordt in dit prentenboek op een bijzondere manier tot leven gebracht. Het is een prachtig sprookje dat in deze uitgave wondermooi tot zijn recht komt. Het verhaal is fijngevoelig verteld en op elke bladzijde staan prachtige illustraties, die telkens een volledige bladzijde beslaan. Elke illustratie vormt als het ware een Chinees schilderijtje. De sfeer van het oude China wordt in al zijn finesse weergegeven.
In het bos van de keizer van China woont een nachtegaal, die zo wondermooi zingt dat reizigers uit alle hoeken van de wereld naar zijn gezang komen luisteren. De keizer is dan ook erg verwonderd dat hij deze vogel, die op zijn onmetelijk grote domein verblijft, niet kent. Hij stuurt zijn hele hofhouding erop uit om de vogel te zoeken en in het paleis uit te nodigen. Ook de keizer is diep ontroerd door zijn wonderlijk mooi gezang. Maar de nachtegaal voelt zich gevangen in de kooi en ze laten hem slechts  even vliegen met een zijden koord aan zijn pootje.
Op een dag krijgt de keizer een geschenk toegestuurd: een mechanische nachtegaal. De keizer gebiedt dat ze samen zouden zingen maar dit zint de echte nachtegaal niet en hij kon ontsnapt naar het bos. De mechanische nachtegaal gaat stuk en de keizer wordt ernstig ziek. Wanneer de keizer op zijn sterfbed ligt en hij geconfronteerd wordt met de dood klinkt opeens het zachte, mooie gezang van de echte nachtegaal, die de keizer komt troosten. De keizer beseft nu dat de nachtegaal in vrijheid wil leven in het bos; de nachtegaal belooft dat hij voor de keizer zal komen zingen over geluk en verdriet en over alles wat men voor hem verborgen houdt. De dienaren zijn dan ook verrast dat ze hun keizer springlevend vinden, getooid in zijn keizerlijk gewaad.