In de ban van de maan

Kunst voor kinderen van 's werelds grootste illustratoren

IBBY (The International Board on Books for Young People) wist in dit boek 32 bekende en minder bekende illustratoren uit evenveel landen bijeen te brengen. Ze kregen als opdracht een ilustratie te maken bij een door hen gekozen tekst. Die tekst staat bij de illustraties in de oorspronkelijke taal en in vertaling. De kunstenaars stelden hun werk gratis ter beschikking en de opbrengst van het boek gaat naar de werking van IBBY dat ervoor ijvert alle kinderen kwaliteitsvolle boeken te bezorgen. Voor België maakte Carll Cneutt een tekening bij het bekende liedje: "k Zag twee beren broodjes smeren ..." Nog afgezien van het goede doel dat je steunt door de aankoop van dit boek, laat het je ook toe verschillende tekenstijlen te leren kennen. Achteraan staat er een woordje uitleg over elke illustrator. Het voorwoord is van Katherine Paterson, een winnares van de Hans Christian Andersenprijs.