De balletschoenen van Aya

In het nawoord schrijft de auteur dat het de opzet van dit boek is om weinig ervaren lezers de ogen te openen voor problematieken die wat verder van hun bed zijn. Met dit boek is Catherine Bruton zeker in haar opzet geslaagd. Het boek leest erg gemakkelijk en springt van cliché naar cliché. Zowel het cliché  van de ballerina als van de vluchteling worden hierin uiteengezet. Het boek verweeft namelijk het verhaal van Aya die per toeval in Engeland in een balletschool terechtkomt en wordt uitgedaagd om toegangsexamen te doen voor een meer prestigieuze school. We maken ook kennis met het verhaal van Aya als vluchteling, met haar weg van Aleppo tot Manchester. Voor de ervaren lezer is het jammer dat dit boek originaliteit mist. Anderzijds is er waarschijnlijk een zeer goede reden waarom de clichés al zo lang meegaan. Ze slaan aan bij een bepaald doelpubliek.