De ark van Noach

God heeft spijt dat hij de mensen geschapen heeft. Ze maken steeds ruzie en voeren oorlog. Hij besluit daar een einde aan te maken. Hij kiest Noach uit en geeft hem en zijn familie de opdracht een boot te bouwen. Op die boot moet er plaats zijn voor alle diersoorten op aarde. Er moet van elke soort een mannetje en een vrouwtje mee, want ze moeten in leven blijven. God zal het veertig dagen en nachten laten regenen zodat er een stroom water ontstaat "die de aarde schoon zal wassen". Dit bijbelverhaal over de zondvloed inspireerde de bekende kunstenares Lisbeth Zwerger tot prachtige illustraties, vol symboliek. De tekst klinkt wat plechtig en gedragen, zoals het een bijbelverhaal past. Het prentenboek is verzorgd uitgegeven met een mooie lay-out en dito lettertype. Dit verhaal behoort tot ons cultureel erfgoed en je kan het, zeker in deze versie, al aan kleuters meegeven.