De aap is los!

Dit boekje is bedoeld voor startende lezers. De tekst bestaat uitsluitend uit eenlettergrepige woorden.
De ouders van Saar en Tim gaan een avondje uit en ze hebben een oppas gevraagd. Haar naam is Dot, een niet zo vanzelfsprekende naam voor Vlaamse kinderen. Ze ziet er op zijn minst florissant uit en om de kinderen te vermaken, want die kijken aanvankelijk sip, heeft ze een glazen bol bij zich. Dot lijkt een waarzegster maar dat is schijn, de bol is een lamp en met die lamp zet ze een schaduwspel op. De illustraties werken hier verwarrend want ze maakt met haar handen wel een fladderende mus, maar de schaduw van takken, die kan ze niet maken. Dat moet de fantasie van de kinderen doen. Het vraagt wel enige uitleg eer ze het doorhebben. Het duurt niet lang of de kinderen spelen mee. Na de mus maakt Tim een kip en Saar een haas en een vis. De aap wordt de climax, vooral omdat dat beest moeilijk in toom te houden is. De vis in zijn kom en de foto van oom nemen ook deel aan het spel. Omdat het op een chaos dreigt uit te draaien stopt Dot haar glazen bol vlug in haar tas. En dan keert de rust terug.
Kinderen kunnen het verhaal inderdaad snel lezen maar heel erg boeien deed het niet. De illustraties vertellen een deel van het verhaal maar, zoals gezegd, ze werken soms verwarrend. Grappige details zijn het portret, de vis en de pop die ook meeleven en van expressie veranderen.