Crush

Als liefde pijn doet

De titel doet al iets vermoeden over de inhoud van het verhaal. Door de achterflap werd ik helemaal getriggerd. Je krijgt daar een hele korte inhoud. Daarrond staan korte zinnetjes en woorden gerangschikt. Die aparte woorden geven duidelijk iemands interne woede en frustratie weer. Dat dit boek geen luchtig roman wordt staat buiten kijf. De harde rode kleur van het boek zet dat ook nog extra in de verf. En toch valt het niet als een baksteen op je maag. ​

Anna valt op Will, een populaire jongen. Ze kan haar geluk dus niet op wanneer Will interesse in haar lijkt te tonen en hij avances maakt. Het verhaal wordt grotendeels vanuit Anna’s standpunt verteld. Zo krijgen we ook een kijk op de moeilijke relatie met haar vader en broertje. Haar vader tracht beide kinderen op te voeden, maar heeft moeite om als alleenstaande vader vat te krijgen op zijn dochter. De moeder van Anna heeft het gezin verlaten. Waar dat in het begin een niet zo belangrijk item lijkt te zijn, wordt het verder in het verhaal duidelijk dat het een zeer aangrijpend feit is voor Anna. Op het einde van elk hoofdstukje krijgen we inzage in het hoofd van Will. Zo merken we al snel dat hij zich in een zeer ongewone gezinssituatie bevindt. Zijn onstabiele milieu maakt dat hij met veel opgekropte woede en interne conflicten worstelt. En, zoals de titel en kaft al doen vermoeden, raken Anna en Will verstrengelt in een haat-liefde verhouding. Will verliest de teugels en projecteert zijn frustraties op Anna.​

De schrijfster toont een knap staaltje hoe je met weinig woorden veel kan vertellen. Hoe beide partners ermee omgaan en trachten tot een oplossing te komen, dat vertelt het boek je. Ondanks het zware thema wordt je goed begeleid en kunnen jeugdige lezers dat zeker aan. Het geeft hen ook een kijk op het feit dat een verhaal altijd twee kanten heeft. Maar ook dat agressie nooit goed te praten valt en dat iedereen uit zijn innerlijke kracht moed kan opbrengen. Een mooie moraal voor een thema waar volgens mij nog niet veel boeken over bestaan.