Cool! Maar hoe werkt het?

Deze uitgave in de reeks Winkler Prins van uitgeverij Het Spectrum bevat een ware schat aan elementaire kennis over honderden toepassingen van (ultra)moderne technieken in diverse levensdomeinen: communicatie, spelen, dagelijks leven (wonen, voeding, verzorging …), vervoer, werk, overleven (gezondheid en geneeskunde). De oorspronkelijke Engelstalige versie (2005) is een product van Dorling Kindersley, een uitgeverij die een stevige reputatie heeft op het vlak van degelijke en zeer aantrekkelijk gepresenteerde non-fictie voor kinderen en jongeren. Ook in deze uitgave wordt de informatie mooi gestructureerd, in kleine overzichtelijke deeltjes aangeboden. Elk topic krijgt twee pagina’s toegemeten. Een overvloed aan kleurrijke foto’s, tekeningen en computerbeelden bevordert niet alleen het inzicht maar verleidt jong en oud ertoe om te kijken en te lezen, om zich te laten informeren. Laten we even inzoomen op de digitale camera (die ressorteert onder de levenssfeer ‘spelen’). Bij een ‘exploded view’ van een toestel (‘uiteengehaald’ beeld waarop de onderdelen zichtbaar worden) krijg je een alineaatje algemene info en één of enkele zinnetjes over de functie van zeven onderdeeltjes. Een halve pagina wordt gereserveerd voor de toelichting (in woord en beeld) van één essentieel onderdeel: de sensor. Een zeer summiere flashback naar de beginperiode van de digitale fotografie en een flash forward naar de mogelijkheden in de toekomst herinneren er terloops aan dat elke technische toepassing een momentopname is in een evolutie. Onderaan de pagina wordt ten slotte nog een link gelegd naar verwante principes en toepassingen die elders in het boek aan bod komen (in dit geval: digitale technologie, irisscan, lcd-tv, microchip en diverse soorten sensoren). Al wie het boek openslaat zal ongetwijfeld veel genoegen beleven aan de afbeeldingen. De kennismaking met de gepresenteerde apparaten en technieken is vaak een echte opsteker. Maar soms blijft de uiteenzetting wat te vaag en onduidelijk. Twee pagina’s volstaan nu eenmaal niet om inzicht te verschaffen in ingewikkelde materie zoals digitale radio of het moederbord van een pc. Meer dan eens zal de (jonge) lezer wellicht ook struikelen over niet (voldoende) verklaarde technische termen zoals GPRS, fluctuerende, gyroscopische stabiliteit, global village, interface. Wie oog heeft voor verwoording en spelling, zal hier en daar ook wel eens de wenkbrauwen fronsen. Dit schitterende boek is ongetwijfeld zeer waardevol als trigger: bij wie er een beetje voor openstaat zal het de weetgierigheid prikkelen en een aanzet geven om op zoek te gaan naar meer informatie. Gemotiveerde twaalf- tot veertienjarigen kunnen er al een en ander uit opsteken maar om alles uit het boek te kunnen halen wat erin zit, moet de lezer al beschikken over enige basiskennis van de chemie, biologie en fysica. Begrippen als elektronen, ionen, fotonen, amplitude enz. worden weliswaar bondig verklaard in het handige naslagdeeltje achteraan (met naast een glossarium ook een index en tijdlijn) maar de uitleg is zo beknopt en wetenschappelijk dat hij het petje van jonge tieners te boven gaat. Voor in techniek geïnteresseerde én geïnitieerde 14-plussers en zeker ook volwassenen is dit boek een bron van vele aangename leerrijke uurtjes.