Boer Boris wil geen feest!

Iedereen op de boerderij ziet overal aanleiding voor een feest: de geboorte van een lam, een big, kuikentjes, ja zelfs een worteltje, de verjaardag van neef Niels. Maar telkens botsen ze op Boer Boris die dit geen reden voor een feest vindt. Tot de dag waarop ze zijn bestelde hakselaar leveren, en er volgens boer Boris nog nooit zo’n goede reden voor een feest is geweest.
Het verhaal is niet onaardig en best grappig. Vooral wanneer zusje Sam het heeft over het wonder op de akker en zich afvraagt wie de mama zou zijn van het worteltje waarvoor ze een welkomstfeestje wil geven. Waarop boer Boris nuchter reageert dat worteltjes niet geboren worden maar uit zaadjes groeien en bedoeld zijn om op te eten. De tekst op rijm hapert wat bij het voorlezen qua ritme. De bladvullende illustraties zijn zeer aantrekkelijk en dynamisch. Maar op geen enkel vlak haalt dit deeltje het bij de twee vorige uit de reeks.