Bijbelse verhalen voor kinderen

Dit boek omvat zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Het begint bij de schepping: "Heel lang geleden, zo veel jaar dat geen mens het kan tellen, heeft God de hemel en de aarde gemaakt". En het eindigt met de 'heerlijke nieuwe wereld' zoals Johannes hem zag in zijn visioenen: "Heb je wel eens bedacht hoe de wereld eruit zou kunnen zien als er geen oorlog meer was, geen ziekte of honger?" Deze uitgave is aan zijn negenendertigste druk toe en is ruim een halve eeuw oud. Het boek verscheen voor het eerst in 1957. Het is dus een echte klassieker, een status die de bijbel al heel lang heeft. In al die jaren waren er verschillende herzieningen, niet alleen vanwege verouderd taalgebruik maar ook inhoudelijk. Elke kinderbijbel draagt de stempel van zijn tijd. Het wereldbeeld van de kinderen nu is veel ruimer geworden, de televisie confronteert hen met de soms harde dagelijkse realiteit. In de bijbelverhalen gaat het er ook niet altijd vreedzaam aan toe. Waar vroeger veel meer omfloerst verteld werd, worden in de moderne versie de dingen met naam genoemd. De taal is heel fris en uitnodigend om voor te lezen en de verhalen zijn boeiend. De illustraties van Annemarie van Haeringen verlevendigen het boek.
Bijbelverhalen behoren tot ons cultureel erfgoed en maken als dusdanig, net als de Griekse mythen, deel uit van de culturele bagage van elke mens. Talrijke symbolen op monumenten, in kerken, op schilderijen, elementen in theater en muziek zijn geïnspireerd door die verhalen. Zelfs bij de ontwikkeling van speelgoed zoals playmobil spelen bijbelverhalen (De Ark van Noach) een rol. De bijbel is dus niet alleen voor gelovigen maar behoort toe aan mensen van alle gezindheden. Dit boek is een ideaal communie- of lentefeestcadeau.