Bevers

Dierenfamilies is een mooie en met veel zorg uitgegeven serie over (niet altijd voor de hand liggende) dieren, voor kinderen vanaf een jaar of negen. In elk van de 36 delen komt één diersoort uitgebreid aan bod. Ook al wordt er heel wat talige informatie gegeven, hetzij als tekst, als legende bij de foto’s of in de vorm van korte weetjes in de marge, toch springen vooral de vele, prachtige en vaak paginagrote foto’s in het oog.
In vijf hoofdstukjes kom je van alles te weten over … bevers. Na een algemene inleiding volgen stukjes over hun manier van leven, hun levenscyclus, over hoe ze overleven in het wild en – niet onbelangrijk – de impact van de mens op hun habitat. Het geheel wordt aangevuld met prachige foto’s. Er gaat niet alleen veel aandacht naar het gedrag van het dier in kwestie, maar ook naar de manier waarop ze met elkaar omgaan. De woorden uit de woordenlijst staan in de tekst cursief gedrukt. Het boek eindigt met een verklarende woordenlijst en een register. Er wordt ook verwezen naar een aantal (Nederlandse) websites, waar je terecht kan voor nog meer info. En ook een woordje over de auteur ontbreekt niet.
Net zoals de andere delen in de reeks is dit een mooi kijkboek, met heel wat vlot geschreven tekst, in grote druk en met een ruime, open bladspiegel, wat uitnodigt tot lezen en grasduinen. Dit is een mooi geschenk voor een dierenliefhebber.