Ben X

'Pesten' is nog altijd een actueel thema. Op sociale media en op school is het dikwijls zeer aanwezig. De gevolgen van pesten zijn dikwijls pijnlijk en zelfs dramatisch. Slachtoffers doen er nog vaak het zwijgen toe. Het verhaal van Ben X van Nic Balthazar werd verfilmd en viel internationaal in de prijzen. Maar deze graphic novel van nDurlie mag ook gezien worden. De problematiek van de autistische Ben is aangrijpend. Hij leeft in twee werelden. Thuis leeft hij geborgen bij zijn overbeschermende moeder. Op school en op straat is hij HET doelwit voor de pesters. Alleen tijdens het gamen voelt hij zich super. Daar is Ben een onoverwinnelijke held, met zijn vriendin Scarlite aan zijn zijde. Het boek kaart ook de nonchalance aan waarmee de omgeving, de school omgaat met probleemkinderen en hoe erg het uit de hand kan lopen. Uiteindelijk ziet Emma dat Ben eraan tenondergaat en geeft zij hem de steun om de pesters voor het blok te zetten, wat op een originele wijze gebeurt. Waw, wat een gegeven, wat een lijdensweg, maar wat een verlossing! Ook in stripvorm komt het verhaal goed tot zijn recht: ietwat karikaturaal getekend, maar zeer krachtig.