Beer is er weer

Op een dag klopte er een beer op de deur van een kleine jongen die in een heel groot huis woonde. De jongen zei dat beren niet thuishoren in huiskamers. Toch kwam Beer steeds terug. Maar hoe Beer ook probeerde om binnen te komen, via een open raam of langs de schouw, telkens kreeg hij een neen, ook al bracht hij op een dag een flamingo mee. Tot het jongetje er moe van werd en hem binnenliet. Ze tekenden samen en zaten samen in bad, maar de jongen vond het na een tijd een beetje belachelijk worden en op een dag bleef Beer weg … Toen begon het jongetje Beer echt te missen.

Met weinig woorden wordt dit verhaaltje verteld. Per pagina krijg je een inkijk in het huis en meteen in het leven van de kleine jongen. Het is een groot huis met vele kamers en je ziet dat hij vaak alleen is. Zo draagt het boek dat hij leest bij het begin van het verhaal de titel '101 dingen om alleen te doen'. Maar dan komt er een indringer binnen. Met een koffer nota bene!  Dat wil wat zeggen: iemand die wil blijven. Het wordt een moeilijke keuze voor het jongetje dat geen naam draagt.

Een ontroerend verhaal over een vreemdeling die op zoek is naar een plek waar hij welkom is (zie ook Meneer Beer van Maria Farrer) en een kleine, wat eenzame jongen die het moeilijk heeft om uit zijn comfortzone te komen, omdat hij alles heeft en gewoon is om alleen te spelen. De onbekende, in dit geval een beer, is in het begin een bedreiging voor hem en hij koestert daarom een groot wantrouwen tegenover Beer, die alleen maar goede bedoelingen heeft en enkel een plek en wat gezelschap zoekt. De illustraties versterken alles wat de summiere tekst aangeeft. De kleuren zijn niet warm en geven goed de kilte van het grote huis weer. Het hele verhaal accentueert uiteindelijk een verlangen naar een gedeeld leven. En als de beer op een dag wegblijft, geraakt het jongetje in paniek en begint een zoektocht. Hij hangt overal posters op met 'kom terug beer' en zet bessen klaar op de stoep, ook bordjes met wegwijzers enz. Leuk om zien: de indringer die Beer aanvankelijk was, is nu een afwezige, onmisbare vriend geworden. Wanneer hij alsnog terugkomt, wordt hun hereniging bezegeld met een grote warme knuffel.

Troostrijke verhaaltjes zoals deze zijn zeer welkom in coronatijden met een groot gemis aan vriendjes.Heel fijn om veel in te bladeren, want er is veel te kijken in dit indringend verhaaltje.