Back

In 'Back' vertelt Dirk Brack hoe het Mavela vergaat, na de verschrikkelijke gang-rape in Black. Ze is doodsbang en weet niet waar naartoe. Naar huis en terug naar school lijkt uitgesloten, ze kan eigenlijk maar op een plaats terecht: met opgeheven hoofd terug naar de Black Bronx. Inwendig bloedt ze, maar ze zint op wraak. Dat meisjes niet mogen omgaan met een jongen van een andere bende, laat staan een jongen van een ander ‘ras’, is haar wel heel hardhandig duidelijk gemaakt. De Black Bronx blijft haar thuis. De rivaliteit met The Black Panthers loopt uit op een echte bendeoorlog. Het geweld neemt hand over hand toe, zeker als de georganiseerde zwarte misdaad in Brussel de jongerenbendes tegen elkaar uitspeelt. En bovendien zit de politie hen op de hielen. Mavela zoekt wanhopig naar een uitweg voor haar en Marvan, maar dat moet allemaal in het uiterste geheim. Ze hakt de knoop door en kiest resoluut voor de toekomst. Maar eerst moet ze haar banden met de bende definitief verbreken. Niemand mag weten waar ze mee bezig is, want dan zullen de jongens het niet bij een gang-rape laten. 'Back' is iets minder beklijvend dan 'Black', omdat het accent verschoven is naar het liefdesverhaal van Mavela en Marvan. Dirk Bracke gaat de rauwe realiteit – hét handelsmerk van al zijn boeken – niet uit de weg, toch is dit iets meer het verhaal van een onmogelijke liefde tegen een schrijnende achtergrond van geweld, seks en uitzichtloosheid. Vooral X, de leider van de Black Bronx, is een tragische figuur: zijn achtergrond als kindsoldaat, zijn overmoed, de pijnlijke nederlaag en zijn onvermogen om daar mee om te gaan, ... Het boek, dat weer met heel veel métier geschreven is, vertelt het verhaal van binnenuit. De lezers beleven a.h.w. van op veilige afstand mee wat het betekent een meisje te zijn in The Black Bronx. Maar hoezeer de leefwereld van Mavela ook verschilt van die van de doorsnee Vlaamse jongere, toch is zij een heldin, een sterke figuur die geen genoegen neemt met haar ondergeschikte plaats en terugvecht. En net daardoor zal dit Romeo-en-Julia-verhaal weer door heel wat jongeren verslonden worden.