Atlas van ontdekkingsreizen

‘Atlas van ontdekkingsreizen’ is het vierde deel van een serie. Zoals in de drie vorige delen (over de oudheid, middeleeuwen en moderne tijd) reizen we ook hier door alle continenten. Via veelvuldige kaarten, omgeven door tekst, maken we kennis met het rijk van de Mogols, de Ottomanen, de Azteken en de Inca’s, met China, Japan en Rusland. Andere hoofdstukken handelen over de renaissance in Europa, de hervorming, het absolutisme, de slavenhandel en de verlichting. Het boek eindigt met de Amerikaanse en de Franse revolutie. Op de rechterpagina’s staan tijdsbalken. Achterin volgt een register (niet steeds consequent alfabetisch geordend). Enkele eigennamen op de kaartjes en in de tekst zijn fout gespeld (p. 4 en 5 Mughalrijk i.p.v. Mogolrijk, p. 17 Trent i.p.v. Trente, p. 25 Tyrrhenische zee i.p.v. Tyrrheense zee). Tweemaal wordt ‘vaarde’ gebruikt in plaats van ‘voer’. Deze atlas vertoont weinig samenhang qua thematiek.