Atlas van de moderne wereld

Dit groot formaat boek lijkt inderdaad op een atlas omdat er op bijna iedere pagina kaarten getekend zijn. Het is echter een historische atlas. De kaarten geven belangrijke plaatsen en gebeurtenissen van over de hele wereld weer, en dit vanaf ongeveer 1800. De nadruk ligt vooral op Engeland en de Verenigde Staten, maar ook Europa, Rusland, China, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Afrika komen aan bod. In twintig hoofdstukjes wordt de moderne geschiedenis overlopen: de kaarten staan vol van kleine weetjes. Rechts op de bladzijde is er steeds een verticale tijdslijn waarop de historische feiten soms erg gedetailleerd, en soms erg summier zijn weergegeven. Dit boek bevat een schat aan informatie, maar omdat de weetjes over historische feiten kriskras over de kaarten gedrukt zijn en elke kaart soms over een lange periode gaat, oogt het nogal rommelig en moet je zelf de chronologie van en de link tussen de gebeurtenissen (vast)leggen. Bovendien is het kader te klein om de hele geschiedenis aan bod te laten komen, en dat leidt sowieso tot hiaten. De inhoud is dus vrij heterogeen en het register lijkt arbitrair samengesteld, met verwijzingen naar plaatsen, gebeurtenissen, volkeren, personen, ... Dat maakt het niet makkelijk om gericht naar informatie te zoeken.