Als een spiegel

Weten zonder te weten, spreken zonder klank, zien wat iemand denkt ... allemaal mogelijk. Het sleutelwoord? Telepathie. En dat is precies waarrond het in dit boek draait. Ningal, een beloftevolle celliste, ontmoet op een dag Tureck, een befaamde pianist. Wanneer hun lichamen elkaar ontmoeten, raken hun geesten in elkaar verstrengeld. Ningal kan de gedachte aan Tureck niet meer loslaten en volgt hem naar zijn woonplaats in Londen. Daar ontdekt ze haar speciale gaven, wat een waardevolle, maar tegelijk beangstigende ervaring voor haar is. En die angst slaat pas echt toe als ze de volle omvang van haar missie in Londen beseft ... Met de nodige dosis spanning, gesteund door een hartelijke dosis tederheid baant het verhaal zich een weg naar de ontknoping. Elke bladzijde biedt ingehouden spanning, ingetogen emoties en wonderbaarlijke relaties. Het verhaal sleept je mee in een nieuwe wereld, waarvan het bestaan ter discussie kan worden gesteld, maar de impact niet. Zowel de impact van de speciale gaven in het boek als de impact van het onderwerp op zich, zijn niet te onderschatten. Dit boek lees je niet ‘tussen de soep en de patatten’, hier neem je de tijd voor. Een jeugdboek van volwassen formaat, waarbij alleen de soms vrij ongeloofwaardige wendingen een klein minpuntje vormen.