Alles gaat slapen want nu is het nacht

Ergens lag er nog een wiegeliedje van Astrid Lindgren dat nooit eerder in boekvorm uitgegeven werd. Bette Westera vertaalde het en Marit Tornqvist zorgde voor de illustraties. Zoals het versmelten van deze talenten laat vermoeden, werd het een prachtig resultaat. Tekst en illustraties nemen de lezer en kijker mee in de tocht die een klein katje maakt op het moment waarop iedereen zich klaarmaakt voor de nacht. Het wordt een wandeling langs een rustgevend Zweeds landschap met daarin dieren, zoals Astrid Lindgren, een groot dierenactiviste, ze graag voorgesteld zou zien. Vreedzaam opgerold tegen elkaar, met in elke kudde wel een dartel jong dat de slaap nog even uitstelt. Naarmate de wandeling vordert, geven de kleuren de intredende duisternis mooi weer. Naar het einde toe, als er alleen nog een paar nachtdieren actief zijn, zoekt ook het katje een warme plek op het bed, en dan is het nacht. 

Bette Westera wist de muziek van de tekst waarin herhaling en rijm onopvallend aanwezig zijn treffend te bewaren. De twaalf zinnen onderaan de dubbele bladzijden geven mooi weer wat er te zien is. Gelijktijdig geven ze de sfeervolle illustraties de ruimte en tijd om de overgang van schemer naar nacht tot bij de lezer, kijker en luisteraar te brengen. 

Een heerlijk boek om alle bestaande slaaprituelen aan te vullen.