1 + 1 = zeven

Op een dag krijgt Adriaan, die samen met zijn moeder woont, nieuwe buren. Hij maakt kennis met Hannes, die samen met zijn vader woont. Hannes blijkt op net dezelfde dag als Adriaan geboren. Adriaan en Hannes worden dikke vrienden en vatten het plan op om hun ouders aan elkaar te koppelen. Ze organiseren een etentje en verstoppen briefjes in het eten. Hun koppelactie lukt en een jaartje later treden Adriaans moeder en Hannes’ vader in het huwelijksbootje. Als kers op de taart zal de familie nog uitbreiden met een broertje of zusje … Het verhaal is in korte hoofdstukjes opgedeeld en heeft een gemoedelijke verteltoon. Het bouwt rustig op naar een climax. Het ik- verhaal wordt verteld vanuit Adriaan. Het boek maakt deel uit van een reeks boeken die speciaal voor dyslectische kinderen is ontworpen. Er werd een speciaal lettertype ontwikkeld (Read Regular) om dyslectici in het lezen en schrijven te ondersteunen. Naast dit lettertype werd er ook voor een duidelijke bladschikking gezorgd. De tekst is op AVI-6 geschreven en het verhaal wordt visueel ondersteund door paginagrote tekeningen. Er werden ook een aantal interessante leestips opgenomen voor de begeleidende ouder. Bij deze reeks hoort ook een cd waarop telkens de twee eerste hoofdstukken van het verhaal worden voorgelezen. Voor het verhaal aanvangt, vertelt een stem wat er op de tekening vooraan (de ‘leesplattegrond’) te zien is en wordt er ook nog leestechnische informatie verstrekt over deze woorden. Er is één cd voor de hele reeks, waarop de acht boekjes aan bod komen. Bovendien heeft het boek een flapje voor- en achteraan waarop enkele woorden met bijhorende tekeningen staan die ter ondersteuning naast het verhaal kunnen worden opengevouwen. Zelfs over de papierkeuze is grondig nagedacht: de letters rusten op een zachtgele ondergrond. Misschien is er zo hard nagedacht over het concept dat de inhoud van de verhalen van ondergeschikt belang werd. Erg jammer, zeker voor kinderen die het al zo moeilijk hebben met lezen.