Gewoon anders

'Gewoon anders' is een boek over autisme. De eerste kennismaking met Samuel belooft niet veel goeds. Samuel wordt geportretteerd als de prototypische autist die niet spreekt en enkel in zijn eigen wereldje leeft. Toch zijn er een aantal dingen die dit boek bijzonder maken. Zo is er het wisselend perspectief in vertelstandpunten. Elk hoofdstuk wordt verteld door de ogen van de alwetende verteller, maar ook nog eens nabesproken vanuit het standpunt van één of meerdere personages. Naast Samuel is het vooral Rani, zijn buurmeisje, die vaak haar eigen kijk op de dingen geeft. Rani is een goedlachse zestienjarige die een vriendschapsband met Samuel weet op te bouwen. Hier slaagt ze in door middel van haar stem. Wanneer Samuel zijn buurmeisje hoort zingen geraakt hij hierdoor zo gefascineerd, dat hij - met zijn eigen woorden - “zijn deur open doet voor haar”. Maar enkel voor haar, voor de rest van de wereld “houdt hij zich nog achter zijn veilige muur verborgen”.
Doorheen het boek is er een prachtige evolutie merkbaar in het gedrag van Samuel en de relatie die hij met Rani heeft. Maar hoewel Rani zeer goed opschiet met Samuel, krijgt ze ook af te rekenen met reacties van de buitenwereld. Zo zijn er andere jongeren die haar uitlachen omdat zij met “die idioot” omgaat. Ook de vader van Samuel heeft weinig begrip voor de situatie waarin zijn zoon zich bevindt. Hij heeft zich neergelegd bij het feit dat Samuel zich niet zal ontwikkelen en heeft het moeilijk met veranderingen. De moeder van Samuel is wel blij voor haar zoon, hoewel ook zij het soms moeilijk heeft omdat Rani beter met Samuel lijkt te communiceren dan zijzelf. Toch weet Rani op het einde van het boek te bewijzen dat Samuel veel meer is dan een idioot en dat hij over een groot muzikaal talent beschikt.
Tijdens het lezen van dit boek krijg je inzicht in de leefwereld van een persoon met autisme. Hoewel alles zeer clichématig voorgesteld wordt, is dit toch een boek dat je met een goed gevoel achterlaat. Dit vooral omdat het aantoont hoe mooi een vriendschap met iemand die autisme heeft kan zijn ... als je hier voor open staat. Heel oprecht is ook de verantwoording van de auteur die stelt dat iedereen met autisme anders is en er weinigen zullen zijn zoals Samuel. Hij focust hierbij op de sterke punten van personen met een handicap en vraagt ons hier meer oog voor te hebben. Ook Autisme Centraal schrijft een nawoord met een oproep om een beetje meer Rani te zijn en onze blik open te stellen voor mensen met autisme.