Term : Kinderarbeid

resultaten 1 - 1 van 1

Dit zeer mooi uitgewerkte informatief boek behandelt een thema waar kinderen in het rijke Westen misschien te weinig bij stilstaan: kinderarbeid. Kinderarbeid is een vicieuze cirkel, vaak zowel gevolg als oorzaak van armoede. Rode draad doorheen dit boek is een neerslag van het interview dat K....

Subscribe to Term : Kinderarbeid