Zwaluw

Zwaluwen zijn sierlijke, acrobatische vogels die je in een groot deel van de wereld vindt. Er zijn nog ongeveer 50 soorten. Dit boek bekijkt vooral de boerenzwaluw, de meest verspreide soort. De auteur verschaft informatie over de grote zwaluwenfamilie, de geboorte, de eerste levensdagen, de eerste vluchten, hun habitat en de trek. Hij geeft uitleg over hun plaats in de voedselketen, hoe ze zich voortplanten en vanuit welke hoek ze bedreigd worden. Tenslotte wordt de levenscyclus nog eens overzichtelijk samengevat en leer je welke aanwijzingen je op het spoor van zwaluwen zetten. Moeilijke woorden worden op een heldere manier verklaard in een woordenlijst, en het register helpt je snel informatie terug te vinden. De tekst is erg duidelijk en wordt afgewisseld met heel wat weetjes in kadertjes. Bovendien is dit boek – net zoals de andere in de reeks ‘Dieren om ons heen’ - gelardeerd met heel veel mooie foto’s, zodat het ook een beetje een kijkboek wordt. Je steekt heel wat op uit dit zeer verzorgd uitgegeven boek, zonder dat de auteur zich al te veel in details verliest. Bovendien is dit goed basismateriaal voor een spreekbeurt!