Zetelkat

'Zetelkat' is oorspronkelijk een theatervoorstelling van Josse De Pauw dat nu in boekvorm werd gegoten. Het is een verhaal over de kracht en onmacht van verbeelding. Het is een zoeken naar een evenwicht tussen het echte leven en verhalen. Dit gaat erom de oorlog buiten te houden door in ons hoofd fijne avonturen te beleven.
In dit filosofische boek maken we kennis met Pop, die het leven in het echt wil beleven, hoe zwaar het ook is. Langs de andere kant is er Kat die graag verhalen vertelt. En tussen de twee in is er het personage Twijfel, die stottert en daardoor heel moeilijk dingen kan vertellen maar als geen ander trompet kan spelen.
Het boek is niet omgezet tot een doorlopend verhaal. Het theaterscript is gewoon op papier gezet. Het is enorm mooi vormgegeven en vol gevoel geïllustreerd door Trui Chielens. Omdat deze illustraties en de gevatte theaterteksten meer zeggen dan dat je zomaar kan vertellen, is dat een goede keuze geweest. Het maakt het boek ook anders dan andere boeken. We leven niet echt mee met de personages, maar kunnen ons de theatervoorstelling wel levendig voorstellen. De combinatie van dit alles werkt en weet de lezer te raken.