Zapp Mattheus

Een verhaal over Jezus en zijn vrienden, verraad en voetballen tot het donker wordt

Dit is een ongewone versie van de Mattheüs-passie. Het boek is opgevat als een dialoog en een samenspel van twee vertellers, die gedeeltelijk in de rol van hun personage kruipen en gedeeltelijk vertellen. Aad en zijn vriend Bram vertellen hoe Jezus en zijn maatjes de laatste dagen samen doorbrachten. Ze tekenen hen als mensen van vlees en bloed en de wereld waarin ze leven is herkenbaar. Pilatus laat Jezus kruisigen omdat hij er in de peilingen slecht voorstaat en zo een toegeving wil doen aan de opgezweepte massa. Er zit ook humor in het verhaal: "Pilatus heeft een verstandige, knappe vrouw" (alsof dat niet samengaat) en als Pilatus het volk laat beslissen verwoordt de auteur dat als: "Hokus pocus Pilatus pas, Jezus of Barabas" en "God noem je niet ineens papa". Er wordt gezegd dat Jezus eigenlijk zelf aan het kruis wilde: "Jezus wist: als ik wil dat ze mijn verhalen blijven vertellen, moet ik aan het kruis. Maar voor zoiets is moed nodig, moed voor twee ..." en hij vergelijkt het met op een hoge duikplank staan: "... dan vraag je een vriend: Geef me eens een duwtje. Judas was de enige vriend die dat kon." Meteen ook een eerherstel voor Judas. Trouwens, wat fluistert Jezus in Judas' oor ? (p. 13). De kruisweg en en de kruisiging worden gerapporteerd in voetbaltaal: "sterven is scoren", "hij was een geweldige coach maar een belabberde keeper" en "daar hangt hij. Goal. Recht in de kruising". Tussen de dialogen staan ook fragmenten van de liederen van de Mattheuspassie in het Duits.
Deze dialogen zijn ook opgevoerd met muzikale omlijsting van het Amsterdams Bach Consort en het wordt rond Pasen 2014 uitgevoerd. Deze uitvoering is te bekijken en beluisteren via de QR-code in het boek. Hier en daar ontbreken stukken uit het boek in de uitvoering die ik bekeek. Dit boek zal leerlingen uit het middelbaar onderwijs zeker aanspreken. Het biedt stof tot discussie en kan ook nagespeeld worden. Ideaal voor de tijd rond Pasen.