Wie gelooft wat?

Het grote kijkboek van Christendom tot Islam

Een groot, boeiend en informatief prentenboek in een tijd waarin religie niet vaak op een positieve manier de media haalt. Nadat kort wordt toegelicht wat religie precies inhoudt, worden de vijf grote wereldgodsdiensten beknopt omschreven. Ik som ze even op in volgorde van verschijnen: het hindoeïsme, het boeddhisme, het jodendom, het christendom en de islam. De taal die hiervoor gebruikt wordt is toegankelijk voor kinderen vanaf de derde graad van het lager onderwijs. De illustraties verder in het boek kunnen vanaf de eerste graad gebruikt worden op de lagere school. Ze zijn dan ook erg kleurrijk en gedetailleerd.

Voornamelijk de illustraties, zeg maar kijkplaten, zijn erg sprekend. Ik heb, als ik het boek opnieuw doorblader, nog steeds het gevoel dat ik nieuwe details ontdek. Zo heb je per godsdienst een kijkplaat van twee bladzijden groot. Op de volgende twee bladzijden worden vervolgens details uit die kijkplaten toegelicht. Ik vind het een positieve vaststelling dat de illustraties, per geloof, een zeer gevarieerd beeld schetsen. Traditionele en hedendaagse invloeden komen aan bod en worden met elkaar verweven. De tekst op de achterflap kan het niet beter samenvatten: kleurrijke kijkplaten en boeiende weetjes over rituelen, tradities, symbolen, gebedshuizen en feesten.

Het boek was voor mij compleet geweest mocht er nog een tijdlijn in gestaan hebben die het ontstaan van de vijf religies weergeeft en een wereldkaart waarop de spreiding van de religies duidelijk wordt gemaakt. Een tabel van de totale wereldbevolking verdeeld over deze religies en een restgroep (waarin altruïsten, sekteleden, … vertegenwoordigd worden) zou ook nog een pluspunt geweest zijn.

Een leerrijk boek dat kan bijdragen tot een betere kennis van geloof en hopelijk ook tot meer verdraagzaamheid tegenover (anders-) gelovigen.