Wat grote mensen de hele dag doen

In dit boek worden veertien werkplaatsen getekend en besproken. Op elk van die plekken worden acht mensen die er werken nader bekeken. De verschillende werkplaatsen zijn: school, ziekenhuis, boerderij, bouwplaats, winkels, theater, hotel, concertgebouw, redactie, sportschool, universiteit, vliegveld. Daarnaast zijn er nog twee delen die bepaalde beroepen groeperen. Onder 'een beroep vol actie'  vind je: leger, piloot, geheimagent, astronaut, brandweer, politie, stuntman. In 'de buitenlucht' vind je: reddingsbrigade, visser, watersportinstructrice, marinebioloog, boswachter, boomverzorger, milieubeschermer, outdoorinstructeur. Er is veel aandacht voor ras- en gendergelijkheid maar bij 'beroepen vol actie' zijn slechts twee van de acht een vrouw. Brandweerman, stuntman, politieagent, astronaut, geheim agent, matroos zijn allemaal mannen. Dat kan een interessante discussie opleveren in de klas. Er staan nogal wat moeilijke woorden in dit boek maar ze worden goed verklaard bij de prenten, bv.: visagiste, deskundige mensen, academische graad, vaardigheden, docent ... Aan woordenschatuitbreiding geen gebrek. Er is ook een register achteraan. Een geschikt boek voor gebruik in de klas.