Vrij

De rechten van de mens voor alle kinderen

Op tien december 2008 was het precies 60 jaar geleden dat de Universele Rechten van de Mens werden opgetekend. Deze gelegenheid greep Amnesty International aan om die rechten, op een aantrekkelijke wijze, naar kinderen toe te vertalen. Daarvoor deden ze een beroep op illustratoren uit de hele wereld. Elk van hen bracht één van de rechten van de mens in beeld. De illustraties beslaan twee op elkaar aansluitende pagina’s en zijn zeer divers qua stijl. Bij elke illustratie is het recht te lezen in een eenvoudige voor kinderen gemakkelijk te begrijpen taal. Achteraan in het boek vind je een lijst waarin deze rechten chronologisch staan opgesomd. Daarop aansluitend volgt een overzicht van de verschillende illustratoren. Bij hun foto werden een paar informatieve zinnen geschreven en het nummer van het recht dat ze in beeld hebben gebracht. Dat nodigt uit om herkenbare figuren en stijlen te verbinden met al dan niet herkenbare namen. Een deel van de opbrengst van dit prachtige prentenboek gaat naar Amnesty International. Doordat het boek vooral illustraties bevat, laat het zich gemakkelijk door een breed publiek lezen. Het nodigt vooral uit tot kijken, stil staan bij details, nadenken en communiceren. Een aanrader voor scholen waar het de wereld binnenbrengt en elke leeftijd kan boeien.