Vogels om je heen ontdekken

Dat de auteur van dit boek van vogels houdt, blijkt uit het feit dat ze dit boek opdraagt aan Vlek, de gierzwaluw die al twintig jaar in de zomer haar dakpan bewoont. Haar liefde voor vogels is grenzeloos en resulteert in deze prachtig uitgevoerde vogelgids, die een aparte indeling kent. De vogels zijn niet naar soort ingedeeld, maar naar leefomgeving. De Cock onderscheidt daarbij vier biotopen: stad en dorp; weiland, sloot en plas; bos en heide; duinen, kust en eilanden. Van elke biotoop worden de meest courante vogels in beeld gebracht en beschreven. Onder elke vogelnaam (in het Nederlands en het Latijn) wordt in een klein kadertje de lengte, de periode waarin de vogels bij ons voorkomen, het aantal eitjes en de broedtijd vermeld. Daarnaast geven kleine symbooltjes aan wat de vogel het liefst eet. Soms wordt een eitje getekend omdat dit wel heel apart is, dan weer worden mannetjes en vrouwtjes van elkaar onderscheiden of worden leuke bijzonderheden van de vogel verteld. Wist je dat de krul aan het achterste van een mannetjeseend dient om de vrouwtjes te verleiden? Dat een uil net vliegt zoals wij roeien? Dat een roodborstje in de zomer vrolijke en in de winter trieste deuntjes zingt? Kortom, met veel warmte en een grote kennis van zaken worden een tachtigtal vogels beschreven én getoond. De Cock illustreerde deze gids zelf en ook daaruit blijkt haar kunde, overgave en liefde. Elke vogel wordt levensecht, in prachtige schilderingen weergegeven, zonder de realiteit te verdoezelen, op een sfeervolle manier. Er wordt een mooie balans aangehouden tussen tekst en beeld. En ook bij de illustraties is er plaats voor leuke details. Dat de nachtegaal de koning van de zangvogels is, wordt grappig voorgesteld door hem hoog op de trap te plaatsen met een kroon op zijn kop. De grote mantelmeeuw draagt een zwarte jas als de bruidegom van een bruidspaar. Als een veer heel bijzonder is, dan mag die illustratie ook niet ontbreken. Je hoeft dus niet van vogels te houden om van dit boek te houden. Ben je echter gefascineerd door vogels, dan verdient deze gids een plaatsje in je boekenkast!