Vind me maar

Gedichten

Eens te meer bewijst Ed Franck zijn schrijftalent in deze mooie bundel gedichten voor adolescente jongeren. Het boekje valt uiteen in vier stukken, telkens ingeleid door een citaat uit het Middelnederlands, die de strekking van het ‘hoofdstukje’ weergeven. Zoals wel vaker gaan ook hier de gedichten weer over verliefd zijn en het worstelen met gevoelens. Alleen weet Ed Franck het erg mooi te verpakken. Ook in dit bundeltje valt weer de gevarieerde, beeldrijke taal op. Het draait allemaal om erg inleefbare, herkenbare gevoelens. De beeldspraak is zeer afwisselend en verfijnd, en slechts zelden geforceerd. Voor jongeren die van poëzie houden, is dit een mooie overgang naar volwassenenpoëzie.