Uitverkoren

In 'Uitverkoren' horen we Kyra Leigh aan het woord. Ze is dertien, behoort tot de ‘Uitverkorenen’ en woont samen met haar vader, drie moeders en twintig broers en zussen in een geïsoleerde religieuze gemeenschap in een Amerikaans woestijngebied, ver verwijderd van de zondige buitenwereld. Kyra voelt zich geborgen in haar grote, warme familie maar ze begint zich meer en meer vragen te stellen en te twijfelen aan alle regels die profeet Childs en diens apostelen voorschrijven. Vooral aan de vrouwen worden heel wat beperkingen opgelegd; zij dienen slechts om hun mannen zoveel mogelijk kinderen te baren. Profeet Childs houdt hen de duidelijke boodschap voor: "Dit is de profetie. Meisjes, jullie worden straks een dienstbare partner voor jullie man. Samen met jullie zustervrouwen, zullen jullie een machtige generatie kinderen grootbrengen voor de Here." (p. 84)
Gelukkig kan Kyra af en toe ontsnappen aan haar gestructureerde en voorbestemde bestaan. Piano spelen biedt haar een grote vrijheid, maar ook de rijdende bibliotheek, die elke week langsheen de commune rijdt, bezorgt haar wat afwisseling. Hoewel boeken verboden zijn en lezen als een zware zonde geldt, heeft Kyra toch de kans gezien om contact te leggen met de bibliothecaris en wordt ze een trouwe bezoeker van de bibliotheekbus. En dan is er natuurlijk nog Joshua, een leeftijds- en sektegenoot tot wie Kyra zich bijzonder aangetrokken voelt. Een relatie met een jongen aangaan, is echter zo mogelijk nog gevaarlijker dan boeken lenen in een bibliotheek. De situatie wordt onhoudbaar wanneer Kyra te horen krijgt dat ze voorbestemd is om te huwen met haar zestigjarige oom. Wanhopig probeert ze om aan haar lot te ontsnappen.
De haast onmogelijke keuzes waar Kyra voor staat, worden op een indringende manier beschreven. Omdat alles verteld wordt vanuit haar gezichtspunt, leeft de lezer sterk mee met wat het opgroeiende meisje allemaal overkomt. Bovendien zit er ook heel wat spanning in het verhaal. De leiders van de sekte laten Kyra niet zomaar gaan, met alle mogelijke middelen proberen ze te beletten dat het meisje de buitenwereld bereikt.
'Uitverkoren' is een gevoelige en meeslepende roman die tieners vanaf dertien jaar zeker zal kunnen bekoren.