Stomme oen!

Zoeklicht dyslexie is een speciale serie, speciaal gericht op kinderen die het erg moeilijk hebben met lezen. Er wordt echt getracht om deze boekjes voor hen aantrekkelijk te maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een heel aantal hulpmiddelen: een luister-cd waar het eerste hoofdstuk van het boek op staat, uitvouwflappen aan het begin en eind van het boek die de hoofdpersonages met hun namen en ook eventuele probleemwoorden uitbeelden, moeilijke woorden worden vaak herhaald, alles is gedrukt op getint papier zodat het contrast tussen papier en letters vermindert en het speciale lettertype. Dit lettertype, Read Regular, is speciaal ontworpen voor dyslectische kinderen. Eén van de kenmerken hiervan is dat het onderscheid tussen letters groter is (vb. b en d) en niet zomaar gespiegeld wordt. Tenslotte vind je nog enkele nuttige en bruikbare leestips op de laatste pagina’s van elk boekje terug. 'Stomme oen!' gaat over Loes en haar mama. Ze rijden laat op de avond naar huis. Loes valt in slaap in de auto. Als mama gaat tanken blijft Loes liggen. Plots stapt er een grote, vreemde jongen in en hij rijdt weg met mama’s auto! Voor Loes begint er een spannend avontuur dat gelukkig goed eindigt. Het verhaal is nogal ongeloofwaardig: Loes, acht jaar, is zelfs niet bang en bekeert zomaar even de dief, mama onderneemt niets en wacht gewoon af. Alles wordt achteraf heel gemoedelijk geregeld en valt probleemloos terug in de plooi. Een zwak verhaal voor toch een mooie uitgave.