Spuitende slagaders + overstromende oceanen

Wat je zelf kunt doen bij kleine en grote rampen

Op een zeer laagdrempelige, aangename en soms zelfs humoristische manier wordt uitgelegd hoe je iemand in nood hulp kan bieden. Elke dubbele pagina in dit boek bespreekt een kleine of een grote ramp. De tekst wordt aangevuld met een leuke, lichte, humoristische illustratie.

Er wordt gestart met vier belangrijke basisregels, het maken van een EHBO-kit en een aantal EHBO-tips. Die worden gesorteerd onder 'rampen in en om het huis'. Daarin komen bijvoorbeeld botbreuken, flauwvallen en een hartaanval aan bod. Bij elke 'ramp' krijg je een opmerkelijk feit, wist-je-datjes en tips over dingen die je kan doen als je in die situatie verzeild raakt. Dat alles wordt verwoord in een eenvoudige, makkelijk te lezen taal voor kinderen vanaf een jaar of acht. Of je als kind alleen echt zal kunnen reanimeren indien er zich een noodsituatie voordoet, durf ik te betwijfelen. Maar het lezen van dit boek zal er zeker toe bijdragen om rustig te blijven en eventuele noodsituaties te herkennen. Fijn dat er veel nadruk gelegd wordt op het feit dat je bij het verlenen van hulp jezelf nooit in gevaar mag brengen en dat je sowieso hulp moet inschakelen. Het noodnummer staat steeds in het rood vetgedrukt.

In het tweede deel worden 'grote rampen' besproken die betrekking hebben op de aarde (bv. een lawine), op water (bv. een overstroming), op lucht (bv. een orkaan), op vuur (bv. een brand) en op mensen (denk aan een aanslag). Ook hier krijg je eerst algemene informatie over de voorbereiding en het maken van noodpakketten en survivalkits. Terwijl er in het eerste deel vooral uitleg gegeven werd over hoe je iemand anders kon helpen, wordt er nu ook veel aandacht geschonken aan hoe je jezelf in veiligheid kan brengen.
Tot slot is er nog het onderdeeltje 'rampen ver weg'. Hierin wordt uitgelegd dat je met acties om geld in te zamelen ook kan helpen, al is het dan op een andere manier. Het is fijn om te weten dat een deel van de opbrengst van dit leerrijke boek geschonken wordt aan het Rode Kruis. Een aanrader voor eventuele dokters in spé en voor iedereen die een steentje wilt bijdragen bij hulpverlening.