Seks, hoe voelt dat?

Eerlijke antwoorden over vrijen en zo

Ongeveer tien jaar geleden verscheen ‘Seks, hoe voelt dat?’ een bundel waarin diverse vragen van jongeren uit verschillende scholen beantwoord werden. In deze herwerkte editie vallen op het eerste zicht vooral een andere bladschikking en kleurgebruik op elke bladzijde op. De vragen werden opnieuw gegroepeerd in zestien hoofdstukken en behandelen eveneens nog altijd dezelfde thema’s. De auteur licht niet alleen de lichamelijke kenmerken, verschillen en veranderingen toe. Naast uitleg over het proces van bevruchting tot geboorte geeft ze ook antwoorden op vragen over verliefdheid, liefde, jaloezie, ruzie, trouw en echtscheiding, verschillende vormen van samenleven en hetero- en homoseksualiteit. Ook anticonceptie en geslachtelijk overdraagbare ziektes krijgen in een hoofdstuk afzonderlijke aandacht. Het geheel biedt een uitgebreid overzicht van wat seksualiteit allemaal kan inhouden. Voor wie nog meer vragen heeft, zijn er op de laatste bladzijde een aantal nuttige adressen terug te vinden.
Door de vragen vanuit de kinderen te laten komen, geven de antwoorden een spontane, openhartige indruk. De auteur maakt gebruik van eenvoudige, voor kinderen herkenbare vergelijkingen om de dingen die nog vreemd zijn uit te leggen. Nergens is ze belerend, nergens gaat ze onderwerpen uit de weg. Integendeel, met de nodige dosis verfijnde humor weet ze seksualiteit in z’n brede vorm uit de taboesfeer te halen. De speelse illustraties van Klaas Verplancke dragen daartoe bij.
Dit is niet alleen een boek waarin jongeren geregeld kunnen bladeren en een antwoord kunnen vinden op technische vragen en op vragen waar ze misschien niet meteen overal mee terecht kunnen. Het is vooral een boek dat door de gezonde toon waarin het geschreven is jongeren kan meegeven dat seks iets heel natuurlijks is dat bij het leven hoort en dat je dat op je eigen manier en tempo mag beleven. Deze toon maakt van dit boek ook een inspirerende aanrader voor volwassenen die met kinderen omgaan en zich afvragen hoe ze respectvol met hun vragen kunnen omgaan.