Saint-Saëns. Het Carnaval der Dieren

'Het Carnaval der Dieren' is een boek met cd. De muziek is van Camille Saint-Saëns. Dit is een componist die zijn eigen werk niet sterk genoeg vond om uit te geven. Vandaar dat er voor zijn Carnaval der Dieren veertien muziekstukjes bestaan waaarvan hij alleen 'De Zwaan' heeft uitgegeven. Nochtans zijn de veertien stukjes die je op de cd kunt beluisteren wondermooi en licht van stijl. Ivo de Wijs heeft bij elk muziekstukje een paar gedichten geschreven waarvan hij er telkens één voorleest nadat je het muziekstukje gehoord hebt. De gedichten zijn leuk, niet te lang, op rijm en zeer komisch. Bv: Halfezels!/ Een halve ezel liep bij Delft/ Te dromen van de andere helft./ Hij balkte klaaglijk in het rond:/ "Ik ben een kop en zoek een kont".
'Het Carnaval der Dieren' is zeer geschikt voor jonge kinderen. De stukjes zijn kort en luchtig. De gedichten zijn grappig en de illustraties stralen deze humor uit. Ze zijn van Thé Tjong-Khing en meer dan ok!!!