Rustig aan met Rupsje Nooitgenoeg

Volgens de cover zou dit boek kinderen helpen om kennis te maken met mindfulness. Rupsje Nooitgenoeg zou je kleine spruit helpen om tot rust te komen.

De eerste bladzijden van dit boekje vind ik heel erg leuk. Het verhaal is traag opgebouwd en spreidt de zin “Als je gedachten alle kanten opspringen” over vier pagina’s. De zin wordt vergezeld van een geïllustreerde gekke aap, in de typische stijl van Eric Carle. De aap is bovendien ook rood, wat de activiteit benadrukt. Op de bladzijde daarna wordt het kind uitgenodigd om stil te staan en te ademen. Ook dat wordt ondersteund door een passende tekening met meer rustgevendere kleuren.
Er wordt echter ook een meer tastbare tip gegeven waarbij het kind zijn gedachten meer moet visualiseren. Het gaat om de uitnodiging om de spinnenwebben in je hoofd weg te blazen. Daarna wordt het kind aangemoedigd om concreet tie keer in en uit te ademen en eventjes stil te staan bij hoe hij of zij zich voelt. Er worden vier suggesties van gevoelens gedaan. Wanneer het kind zich uiteindelijk nog steeds ‘fladderig’ zou voelen, wordt het aangemoedigd om diep te ademen en een lach op zijn gezicht te toveren. Dat vind ik jammer, want die reactie geeft minder bestaansrecht aan negatieve gevoelens. En in zoverre ik weet wil mindfulness dat we ons net wel bewust zijn van onze gevoelens en die niet persé hoeven te veranderen. In dat opzicht loopt het boek zichzelf dus wat voorbij.