Rotbeest

Op een originele manier krijg je een andere kijk op akelige dieren zoals een rat, een mier, een wesp, een regenworm. Verder leer je ook het varken, de duif, de haai, de wolf, de vos, de gans, de mol en de vleermuis beter kennen. In het voorwoord wil de auteur je warm maken voor dit boek. Vervolgens krijg je via illustraties een overzicht van alle dieren in dit boek. Elk dier krijgt een tiental bladzijden de aandacht. Bij elk dier vind je dezelfde opbouw. Eerst lees je een aantal leuke weetjes. Vervolgens worden in tekstballonnetjes gewoontes vermeld. Zegswijzen over het dier worden uitgelegd of volkswijsheden worden verklaard. Daarnaast worden een aantal cijfers vermeld (hoelang duurt het eer een duif kan vliegen, hoeveel verschillende soorten mieren er zijn, hoe snel een vos kan rennen, hoeveel proeven er per jaar op ratten worden gedaan). Er zijn geen foto's terug te vinden in dit weetboek maar wel mooie, grappige illustraties. Per dier is een aangepaste kleur gebruikt voor de titels en de kaders. Kortom, een origineel en interessant weetboek voor thuis en in de klas.